Dlaczego wdrożenie WCAG jest tak ważne?

  • 22.02.2021, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Dlaczego wdrożenie WCAG jest tak ważne?
Współczesny świat jest światem, w którym społeczeństwo w większości korzysta z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą komputeryzacja. Niezależnie od tego, gdzie się znajduje użytkownik sieci internetowej może skorzystać z wielkiej bazy danych. Jest to baza, z której każdy może czerpać prawie bez ograniczeń. Jednak słowo prawie, jest tu bardzo istotne. W każdej społeczności znajdują się osoby, dotknięte niepełnosprawnością, dla której świat Internetu jest zamknięty lub znacznie ograniczony. A tak naprawdę ten świat byłby ograniczony, gdyby nie wdrożenie WCAG.

Wdrożenie WCAG – trudny skrót, ważne ułatwienie

Aby wytłumaczyć co to jest WCAG i wdrożenie WCAG jest tak istotne, trzeba się nieco cofnąć do roku 1994, kiedy to powstało konsorcjum W3C – czyli the World Wide Web Consortium, w skład którego weszło przeszło 360 firm oraz instytucji związanych bezpośrednio z komputeryzacją oraz siecią komputerową. Między innymi jednymi z założycieli tego konsorcjum byli tacy giganci z branży komputerowej jak IBM, Microsoft, Google czy też Apple. W skład konsorcjum weszli również wybitni naukowcy z całego świata Celem założenia tego konsorcjum było uporządkowanie standardów, które obowiązywały w sieci, stworzenie jednego wzorca, dzięki któremu strony internetowe byłyby dostępne dla każdego. Zauważono bowiem, że niektóre osoby niepełnosprawne, z uwagi na swoje upośledzenie, nie mogą w pełni korzystać ze stron www, lub też są pozbawione dostępu do stron, właśnie z uwagi na swoją niepełnosprawność. By znieść powstałe bariery w korzystaniu ze stron www, powstałe konsorcjum opracowało zalecenia i nakazało wdrożenie WCAG (Web Content Accessibillity Guidelines).

wdrożenie wcag

Wdrożenie WCAG - to zadanie warto zlecić specjaliście, który ma doświadczenie w dostosowywaniu stron zgodnie ze standardem

Opracowane standardy dotyczyły przede wszystkim takiego tworzenia stron internetowych, dzięki czemu osoby, które mają problem z pełnym korzystaniem ze stron internetowych z uwagi na swoje upośledzenia, będą mogły bez przeszkód z nich korzystać. Zalecenia te były i są kierowane przede wszystkim do twórców stron internetowych jak i do osób lub przedsiębiorstw zarządzającymi tymi stronami. Jednocześnie zalecenia te były skierowane również do wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za tworzenie prawa związanego z obszarem tworzenia stron, udostępniania usług związanych ze stronami www czy też zarządzania tymi stronami oraz usługami. Z czasem zalecenia WCAG opracowane przez W3C przestały być tylko zaleceniami, ale stały się również obowiązującym prawem. W roku 2018 Parlament Europejski wydał przepisy zwane Dyrektywą WCAG 2.1, które mają przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych, starszych oraz mające minimalizować efekt wykluczenia cyfrowego. Dokumenty powstałych przepisów to zbiór zasad regulujących  tworzenie publicznych stron oraz domen internetowych, aplikacji oraz programów komputerowych. Wdrożenie WCAG 2.1 sprawiło, że programy, strony www, aplikacje muszą być tworzone w taki sposób, by zagwarantowały dostępność oraz czytelność wszystkim użytkownikom sieci, w tym również tym, którzy z powodu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności mieli ten dostęp utrudniony.

Wdrożenie WCAG w praktyce

Standardy WCAG od momentu ich opracowania w roku 1994 rozwijały się. Dzięki czemu wdrożenie WCAG, pozwalało co raz większej grupie osób, które były dotknięte niepełnosprawnością na pełne korzystanie z możliwości jakie dają strony w sieci, aplikacje, czy też programy komputerowe. Obecnie obowiązują zalecenia, zawarte w dokumencie dyrektyw UE WCAG 2.1. Obejmują one przede wszystkim osoby słabo lub niewidzące, osób z problemami poznawczymi. Zalecenia te obejmowały również nowe technologie, które wykorzystywane były przez użytkowników urządzeń mobilnych – smartfonów, tabletów itp. Przepisy te obejmowały między innymi zmiany w zakresie interakcji osoby korzystającej z urządzenia nie tylko za pomocą klawiatury (fizycznej lub wirtualnej), ale również za pomocą głosu, czy też klawiatury ze znakami Braille`a. Dyrektywa narzuciła również konieczność tworzenia tekstu, który mógłby być odczytany przez osoby słabowidzące, jednocześnie zalecając tworzenie grafiki, która będzie posiadała odpowiedni dla tych osób kontrast. Ważną zmianą dla osób borykających się z problemami poznawczymi jest konieczność stworzenia takiego rodzaju formularzy, które w miarę możliwości samoczynnie poprawiały wprowadzane dane. Opracowanie oraz wdrożenie zaleceń WCAG było milowym krokiem postawionym do zniesienia wszelkich barier, na które trafiały osoby niepełnosprawne, bądź też cierpiące z powodu problemów poznawczych. Dalszy ich rozwój może sprawić, że dostęp do stron, programów, aplikacji dla tych osób nie będzie już żadnym problemem. 

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: