Obróbka plastyczna – co to takiego?

  • 12.01.2021, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Obróbka plastyczna – co to takiego?
Obróbka plastyczna jest metodą obrabiania metali, która polega na zmienianiu kształtu blach. Dzieje się to dzięki ugniataniu materiału do momentu przekroczenia jego granic plastyczności. Podczas tego procesu modyfikacji ulega nie tylko kształt, ale i struktura metalu. W zależności od temperatury odkuwki blach obróbka plastyczna może przebiegać na gorąco, półgorąco, albo na zimno.

Kategoryzacja obróbki plastycznej ze względu na sposób odkształcania

Wśród różnych typów odkształcania blach wyróżnia się: walcowanie, które polega na gnieceniu blach przez specjalne, rozpędzone walce. Poza tym istnieje również kucie, w tym wypadku nadawanie kształtu metalom odbywa się przez uderzanie w nie młotem, albo naciskanie prasą. Do sposobów odkształcania należy też wyciskanie, które polega na umieszczeniu blachy w specjalnym pojemniku – recypiencie i wyciskaniu jej do matrycy. Ponadto, wyróżnia się również ciągnienie (przeciąganie blach przez specjalne oczko ciągadła) i tłoczenie (stosowane w przypadku zmiany kształtu, ale nie grubości metali).

Zalety obróbki metali

Okazuje się, że obróbka plastyczna była znana już w czasach starożytnych. Oczywiście jej przebieg różnił się od dzisiejszego procesu (zmiana kształtu metali dokonywana była przede wszystkim poprzez kucie), ale idea była ta sama. Obróbka plastyczna blach ma wiele zalet. Jedną z nich jest oszczędność materiału, dlatego że, produkcja wyrobów jest masowa. Dzięki temu ogranicza się koszty jednostkowe i dostosowuje się linię produkcyjną tak, by cena wytwarzania produktów była jak najniższa. Dodatkowo, koszty produkcji zostały widocznie obniżone przez automatyzację procesu wytwarzania. Do zalet obróbki plastycznej należy również fakt, że podczas zmiany kształtu metali w wielu przypadkach dochodzi do polepszenia się właściwości mechanicznych i fizycznych użytego materiału. Poza tym proces obróbki jest na tyle rozwinięty, że można bez problemu uzyskać nawet skomplikowane kształty wytwarzanych produktów. Z racji możliwości, jakie daje obróbka blach, proces ten stał się niezbędny w wielu gałęziach przemysłu. Na rynku funkcjonuje wiele zaufanych firm zajmujących się walcowaniem, gięciem i obróbką metali. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest: gieciewalcowanie.pl, które wykorzystuje w swojej pracy technologię CNC.

Narzędzia i maszyny wykorzystywane przy obróbce plastycznej

Głównymi narzędziami używanymi w procesie obróbki metali są: matryce, ciągadła, kowadła, walce i rolki. Poza tym wykorzystuje się takie przyrządy jak: tłoczniki i Ruta. Niezbędnymi maszynami przy obróbce plastycznej są natomiast: ciągarki, prasy, walcarki, żłobiarki i młoty mechaniczne.   

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: