Na jaką kwotę ubezpieczyć mieszkanie?

  • 11.03.2019, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Na jaką kwotę ubezpieczyć mieszkanie?
Ubezpieczenie mieszkania jest ubezpieczeniem majątkowym, chroniącym nieruchomości i ruchomości o określonej wartości. Nie ma obowiązku ubezpieczenia mieszkania, z wyjątkiem ubezpieczenia wymaganego do kredytu hipotecznego.

Wówczas jest ono dodatkowym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania kredytowego. Tym, co wpływa na koszt ubezpieczenia mieszkania, jest wysokość sumy gwarancyjnej w polisie. Na jaką kwotę warto ubezpieczyć mieszkanie?

Przed czym chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mieszkania zabezpiecza majątek właściciela nieruchomości. W razie nieszczęśliwego zdarzenia, które wywołane zostanie działaniem sił natury lub osób trzecich, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. Powinno ono mieć taką wysokość, która pozwoliłaby rzeczywiście zrekompensować ubezpieczonemu poniesione przez niego straty. Wszystko zależy tutaj jednak od sumy gwarancyjnej, na jaką podpisywana jest polisa. Jeśli suma ta będzie zbyt niska, wówczas odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej również nie będzie wypłacane w pokaźnej wysokości.

Jak ustalana jest suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenia mieszkania (www.ubezpieczeniaonline.pl) zawierane są w towarzystwach ubezpieczeniowych w różnych wariantach:

  • wariant S - podstawowe ubezpieczenie pod kredyt, z niską składką roczną - sprawdź koszty ubezpieczenia mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl, gdzie suma gwarancyjna powinna być równa wartości ubezpieczanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • wariant M - wersja rozszerzona ubezpieczenia, zwana wariantem dla przezornych, która prócz murów nieruchomości ubezpiecza także ich stałe elementy i ruchomości domowe, dlatego i ich wartość musi być ujęta w sumie gwarancyjnej;
  • wariant L - wariant rozszerzony, z opcją dodatkową zabezpieczeń w razie kradzieży ruchomości domowych oraz stałych elementów, może również uwzględniać OC w życiu prywatnych, a dla każdego z tych elementów ubezpieczenia może być inna suma gwarancyjna;
  • wariant XL - wariant pełny ubezpieczenia mieszkania, przeznaczony dla wymagających, gdzie występuje taki sam zakres ubezpieczenia jak w wariancie L, ale ze znacznie wyższymi sumami ubezpieczenia.

Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

Właściwy dobór sumy ubezpieczenia nieruchomości jest ważną kwestią przy zakupie polisy. Przyjmuje się, że suma gwarancyjna powinna odpowiadać realnej wartości mieszkania. Jeśli jednak podajemy tę wartość orientacyjnie, może to spowodować zjawisko niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

Z niedoubezpieczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy zgłoszona suma gwarancyjna w polisie mieszkania jest niższa niż faktyczna wartość nieruchomości. Na przykład mieszkanie warte jest 200 000 zł, ale suma gwarancyjna wynosi tylko 150 000 zł. Jedyną zaletą takiej sytuacji jest prawdopodobnie niższa wysokość składki ubezpieczeniowej - porównywarka ubezpieczeń www.ubezpieczeniaonline.pl wskaże, ile może kosztować takie ubezpieczenie w poszczególnych wariantach.

Natomiast niedoubezpieczenie powoduje też, że polisa nie zapewnia należytej ochrony. Jeśli stracimy w wyniku np. pożaru mieszkanie, a ubezpieczyciel uzna zdarzenie za szkodę całkowitą, wypłaci sumę gwarancyjną, która nie wystarczy do pokrycia kosztów nabycia i wyposażenia nieruchomości w podobnej lokalizacji i o podobnym standardzie.  

Istnieje też ryzyko przeszacowania wartości nieruchomości. Suma gwarancyjna jest wówczas wyższa niż wartość ubezpieczanego mieszkania, przez co dochodzi do nadubezpieczenia. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ w razie szkody całkowitej ubezpieczyciel i tak nie wypłaci odszkodowania wyższego niż faktyczna wartość nieruchomości.

Jak oszacować sumę polisy mieszkaniowej?

Przy określaniu sumy, na jaką zawierane jest ubezpieczenie mieszkania, trzeba rozważnie oszacować wartość ubezpieczanej nieruchomości. Można to zrobić na podstawie wyceny nieruchomości na rynku - o podobnych parametrach. Można też skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego.

Grupa Tipmedia
Podziel się: